Prince

ZATRAŽI PONUDU – ISPUNI PODATKE I POŠALJI:

  KAKO DO NAS:

  SLUŽBENI PODACI

  Tvrtka, pravni oblik i sjedište:
  BRAVO
  društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu (d.o.o.)
  HR – 21300 Makarska, Vukovarska ul. 27

  OIB, porezni broj, PDV ID, matični broj i EORI broj:
  OIB/Porezni broj: 61701244562
  PDV ID (PDV identifikacijski broj – PDV ident): HR61701244562
  Matični broj: 00180602
  EORI broj: HR61701244562

  Registarski sud:
  Trgovački sud u Splitu, Tt-95/8191-2 (usklađenje sa ZTD-om), Tt-03/2326-4, Tt-10/2749-2, Tt-18/9888-1,
  član uprave Svemir Rudelj, osnivački kapital uplaćen u cijelosti
  MBS (matični broj subjekta upisa na Trgovačkom sudu): 060067293

  Banka, naš transakcijski račun kod banke i IBAN:
  Naša banka: Raiffeisenbank Austria d.d. – Zagreb, Magazinska cesta 69, (01 / 4566-466, https://www.rba.hr, SWIFT: RZBHHR2X) – kratka oznaka „RBA“
  Transakcijski račun BRAVO d.o.o. kod RBA banke: 2484008-1102112258
  Naš IBAN kod RBA banke: HR0324840081102112258
  Pored ovog računa imamo otvorene transakcijske račune i kod OTP banke te Zagrebačke banke.

  PODACI ZA KONTAKT

  HR–21 300 Makarska, Vukovarska 27:
  Telefoni: 098/235-919, centrala: 021/611-027, Telefaks: 021/611-027

  HR – 10 000 Zagreb, Heinzelova 33:
  Telefoni: 098/299-064, 01/2317-139, Telefaks: 021/611-027

  Ostali kontakti:
  WhatsApp: 098/235-919, 098299-064
  Viber: 098/235-919, 098299-064
  E-mail: bravo-makarska@st.t-com.hr
  Mrežno odredište (glavno): www.bravoplovila.com
  Ostala mrežna odredišta: www.bravo-makarska.com

  IZJAVA O PRAVILIMA PRIVATNOSTI

  OSOBNI PODACI I ZAŠTITA POJEDINACA

  Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka GDPR (General Data Protection Regulation) stupila je na snagu 25. 05. 2018. godine. To je utemeljeno na Uredbi EU broj 2016/679 od 27. 04. 2016 (u daljnjem tekstu i Uredba). Tekst koji se ovdje navodi je naše aktualizirano usklađenje s navedenim propisom (varijanta 2).

  Poveznica na Uredbu:  https://azop.hr/info-servis/detaljnije/opca-uredba-o-zastiti-podataka-gdpr

  Mi smo tvrtka Bravo d.o.o., OIB: 61701244562 (detaljni podaci se nalaze na ovom našem mrežnom odredištu) registrirana u Republici Hrvatskoj, koja uredno posluje već više od 25 godina. Naše poslovanje je povezano s više djelatnosti, ali može se reći kako se mi pretežito bavimo plovilima. Za potrebe obavljanja naših djelatnosti, mi smo u prilici i obrađivati Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade. To su najčešće poslovne situacije oko kontakata radi obavljanja djelatnosti, situacije kad nam vi pošaljete upit i mi Vama dostavimo našu ponudu, a svakako i one u kojima se zaključi ugovor o isporuci proizvoda/usluge. Osim toga tu su i podaci o našim zaposlenicima. Ova izjava o pravilima privatnosti odnosi se na sve. Voditelj obrade je: Bravo d.o.o., Vukovarska 27, HR-21300 Makarska, OIB: 61701244562.

  Mi se obvezujemo na poštivanje Vaše privatnosti i zaštitu Vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke mi obrađujemo sukladno Uredbi EU koja je u nadležnosti Europskog parlamenta i Vijeća, na temelju Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), dobrim poslovnim običajima i praksi te drugim relevantnim propisima koji se odnose na navedeno područje, a primjenjivi su u Republici Hrvatskoj.

  Funkcija GDPR-a je prije svega zaštita svih informacija i osobnih podataka povezano s privatnim osobama. Mi poštujemo i cijenimo privatnost svih fizičkih osoba koje dolaze u bilo kakav kontakt s nama, a prvenstveno preko kontakata oko proizvoda i usluga, bilo osobnim kontaktima, preko određenih komunikacijskih kanala ili korištenjem naših mrežnih odredišta i internet komunikacija. Obrada osobnih podataka koju poduzimamo ili se dogodi na Vašu inicijativu (npr. slanjem upita s Vaše strane) utemeljena je na određenoj pravnoj osnovi (primjerice kupoprodaja roba i/ili usluga), a za ostalo ćemo tražiti vašu privolu.

  Vaše osobne podatke (ime i prezime, boj telefona i telefaksa, OIB, adrese, itd.) mi koristimo u najmanjem mogućem opsegu, na siguran način i pozornošću dobrog gospodara. Pristup Vašim podacima koji su nam dostupni je ograničen, Vaši podaci su kod nas u sigurnom okruženju i Vi možete utjecati na opseg i pohranjivanje tih podataka. Vaše podatke nećemo distribuirati, davati drugima i dijeliti bez prethodne obavijesti i dobivanja Vaše privole.

  Mi radimo i živimo u dinamičnom okruženju, učimo, usklađujemo sve naše procedure i aktivnosti s ciljem poboljšanja te možemo i promijeniti/dopuniti ova pravila. Molimo vas da povremeno posjetite ovu stranicu u dijelu koji se odnosi na Izjavu o pravilima privatnosti i provjerite jeste li suglasni s izmjenama i ovim našim ažuriranim pravilima privatnosti.

  PRIKUPLJANJE I POHRANJIVANJE VAŠIH PODATAKA

  Najčešće ćemo biti u prilici prikupljati točno određene Vaše osobne podatke. To će uglavnom biti sljedeći podaci: ime i prezime, adrese (pošta, elektronička pošta, itd.), OIB, Vaš potpis, datum rođenja i brojevi telefona/telefaksa. U procesu poslovanja dogodit će se situacija i da dobijemo podatke o Vašem računu (primjerice zbog uplate predujma), banci, IBANU, itd.

  U slučajevima marketinške obrade zatražit ćemo Vašu privolu i sukladno tome prikupljati/koristiti podatke. U našoj kontakt formi na ovom našem mrežnom odredištu i do sada je bilo predviđeno davanje vaše privole kroz polje o slanju novosti i informacija o proizvodima prema vama. Razlog za marketinšku direktnu komunikaciju prema Vama (npr. obavijesti o našim proizvodima i uslugama) je davanje privole/pristanka. O svojim podacima koji se koriste u te svrhe imate nadzor, odnosno nad svojim podacima imate kontrolu, jer možete povući privolu (na jednak način kako ste se prethodno suglasili) koju ste dali za marketinško obrađivanje.

  Način prikupljanja Vaših podataka su uglavnom sljedeći: na temelju Vaših upita i kontakata, preko mrežnih odredišta, Internet kanalima, u osobnim kontaktima, telefonom, poštom, preko trećih osoba i pismenima. Svrha prikupljanja vaših podataka je u procesu predugovaranja poslova, procesu ugovaranja poslova, procesu realizacije poslova ugovorenih s Vama ili u Vaše ime/za Vaš račun, procesima povratnih informacija, jamstava, rješavanja reklamacija i pritužbi te aktivnostima povezanim s obvezama zasnovanim na propisima važećim u Republici Hrvatskoj.

  Vaše podatke ćemo zadržavati u obradi i pohranjivanju toliko dugo koliko je neophodno da se procesi poslovanja realiziraju na najbolji način (ispunjenje ugovora, realizacija dogovorenog, jamstva, naknadne obavijesti, informacije, reklamacije, pritužbe, itd.), sukladno predugovorima, ugovorima ili pravilima zaključenja poslova, sukladno Vašoj privoli u slučaju marketinških aktivnosti te sukladno propisima u Republici Hrvatskoj i EU.

  Vaše podatke ćemo koristiti u najmanjem mogućem opsegu, čuvati ih u našoj tvrtci i kod naših povjerljivih partnera (knjigovodstvo, suradnici u poslovanju, itd.) gdje će biti dostupni samo povjerljivim osobama, a sve sukladno važećim propisima.

  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

  Zaštita osobnih podataka djece je po našem mišljenju posebno osjetljiva stvar, ponajprije zbog toga što oni moguće mogu biti umanjeno svjesni rizika u domeni osobnih podataka i mogućih reperkusija otkrivanja njihovih osobnih podataka. Tu je i pitanje pravne i moralne vjerodostojnosti.

  Sukladno propisima, a posebno članku 19. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) smatramo djecom one osobe koje su mlađe od 16 godina. Njihove podatke ne tražimo, svjesno ne prikupljamo i ne obrađujemo. To je moguće uz odgovarajuću suglasnost (roditelja, skrbnika, itd.).

  U slučaju da otkrijemo kako su neki dostupni nam podaci prikupljeni mimo navedenog,podaci će biti trajno uklonjeni u najkraćem mogućem roku. Također će biti onemogućen prijenos i eventualno korištenje takvih podataka od strane trećih osoba.

  VAŠA PRAVA U SVEZI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

  Prema Uredbi o općoj zaštiti podataka imate određena prava koja Vam nećemo nikada umanjiti niti osporiti. Vi možete pristupiti uvijek svojim osobnim podacima koji se nalaze kod nas na način da nam dostavite zahtjev za pristup podacima. Ukoliko je to opravdano i sukladno Uredbi te provedbenim propisima možete zatražiti brisanje, izmjene/dopune, ograničavanje obrade vaših osobnih podataka i slično.

  Imate pravo na prigovor, prijenos podataka i informacije o našem sustavu prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka. U slučaju kad ste dali privolu, možete je povući bez neželjenih posljedica po Vas. Treba napomenuti kako Vaša prava podliježu razmjernim ograničenjima sukladno Uredbi. Za sve vaše pritužbe, privole, povlačenje privola, prigovore i sve ostalo oko osobnih podataka molimo za kontakt koristite naše podatke koji se niže navode ili nas posjetite. Mi smo vam na raspolaganju i rado ćemo surađivati u svim procesima oko vaših osobnih podataka.

  NAŠI KONTAKT PODACI

  Ukoliko se želite informirati i/ili ostvariti neko od Vaših prava, molimo posjetite nas i/ili koristite naše  kontakt podatke, a naročito sljedeće:

  Bravo d.o.o., Vukovarska 27, HR-21300 Makarska, OIB: 61701244562, e-mail: bravo-makarska@st.t-com.hr, telefon: +385 (0)21/611-027, telefaks: +385 (0)21/679-170, mobilni telefon +385 (0)98/235-919.

  Vaše podatke imamo i čuvamo u suradnji s Vama!

  Napomena: Postavljanjem Izjave o pravilima privatnosti na ovo naše službeno mrežno odredište, mi smatramo kako smo javno objavili pravila u domeni osobnih podataka privatnih osoba, a ukoliko Vi imate neku primjedbu rado ćemo napraviti izmjenu i/ili dopunu. Navedena Izjava vrijedi i za sva naša ostala mrežna odredišta i internet lokacije na kojima smo prisutni.

  Izvorno: 18. svibnja 2018.         

  Obnovljeno: 13. rujna 2018.

  Dopunjeno 26. studenog. 2018.

  POLITIKA KOLAČIĆA

  POLITIKA KOLAČIĆA – Kolačići na našem mrežnom odredištu (engl. Cookies)

  Vjerojatno vam je poznato kako mrežna odredišta na suvremenim mrežnim platformama koriste male datoteke (tekstualnog sadržaja) koje se nazivaju kolačići (engl. Cookies). Namjena navedenih malih tekstnih datoteka je prvenstveno tehničke prirode, jer se uz njihovu pomoć prepoznaje vaš preglednik/uređaj i na određeni način linka s mrežnim odredištem kojem ste, slobodnim izborom, vi pristupili koristeći vaš preglednik instaliran na određenom uređaju (računalo, tablet, telefon, itd.).

  Na taj način je proces povezivanja reguliran i omogućuje usmjeravanje rada mrežnog odredišta u smjeru optimalnog. U slučaju da ponovo posjetite naše mrežno odredište s istog uređaja/preglednika – prepoznaje se veza, odnosno „pamti se iskustvo ranijeg povezivanja“ i sustav reagira brže i preciznije te se štedi vrijeme. Kad posjetite naše mrežno odredište vi pristajete na upotrebu navedenih kolačića. No, naše mrežno odredište će vam signalizirati ovu činjenicu i obavijestiti vas da se koriste kolačići. Moguće je blokiranje kolačića, a da se može pregledavati sadržaj našeg mrežnom odredišta (pri tome je moguće kako će određene funkcionalnosti biti onemogućene, usporene i slabije funkcionalne).

  Na web-stranicama, pa tako i na našem mrežnom odredištu/mrežnoj stranici (u daljnjem tekstu i (MOS) koristi se više vrsta kolačića. Neki kolačići omogućuju da MOS prepozna/zapamti vaše postavke pri opetovanim posjetima i oni spadaju u kolačiće funkcije (pridonose funkcionalnosti), dok već rečeni tehnički kolačići daju doprinos općem radu sustava internetskog povezivanja vas kao korisnika i MOS-a. Pojavljuje se i situacija kad kolačiće (prvenstveno kao analitičke) koristi i Google (npr. preko alata Google Analytics) te Društvene mreže (prilokom logiranja, dijeljenja, itd.) i kad su oni u marketinškoj funkciji (MOS, Google Analytics, Remarketing, itd.).
  Više o kolačićima možete primjerice saznati na sljedećim mrežnim odredištima:
  https://marker.hr/blog/kolacici-cookies-sto-su-kako-obavijestiti-posjetitelje-473/

  —————————————————————————————————————
  Općenito o kolačićima, citiramo s mrežnog odredišta: https://hr.wikipedia.org/wiki/HTTP_kola%C4%8Di%C4%87i
  HTTP kolačići (cookies) su male datoteke koje internetski preglednici spremaju na naše računalo pri pristupanju pojedinim web-sjedištima kako bi se omogućila dodatna funkcionalnost tih stranica. Najčešći je primjer brži pristup stranicama pamćenjem prijave – kolačić sadrži podatke za prijavu pa se preskaču postupci ponovnog prijavljivanja na stranicu. Dolaze li kolačići od strane reklamnih stranica ili stranica neprovjerenog sadržaja, mogu narušiti korisnikovu privatnost. Kolačići su napravljeni s namjerom da budu jednostavni mehanizam za stranice koje bi ih koristile za pamćenje ključnih informacija (uključujući artikle dodane na popis kupovine u online trgovinama) ili pamćenje korisnikove internetske povijesti (uključujući klikanje nekih gumbova, prijavljivanje na račun, ili stranice koje smo posjetili u povijesti). Također mogu biti korišteni u svrhu pamćenja informacija koje smo unosili u određena polja (imena, adrese, lozinke, broj kreditne kartice…)
  Ostali tipovi kolačića igraju bitnu ulogu u modernom internetu. Vjerojatno najvažniji, autentikacijski kolačići su najčešća metoda korištena od strane servera kako bi znali je li korisnik prijavljen ili nije. Sigurnost autentikacijskog kolačića ovisi o sigurnosti te web-stranice, te o sigurnosti korisnikovog web-preglednika, isto kao i jeli sadržaj kolačića kriptiran ili nije. Ranjivost sigurnosnog sustava može štetiti korisniku ukoliko haker može pročitati njegove informacije zapisane na kolačiću.
  —————————————————————————————————————–
  Kolačiće i njihovu funkcionalnost vi možete neutralizirati. To se radi brisanjem i/ili sprečavanjem pohranjivanja, a također se može uraditi određene prilagodba u vašem konkretnom Internet pregledniku. O tome vidjeti na Internetu, zavisno od preglednika koji koristite. Ukoliko je vaš preglednik Chrome, citiramo kako se to može uraditi, kako je navedeno na mrežnom odredištu https://support.google.com.
  (https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr)
  Da biste upotrebljavali Google račun u pregledniku (na primjer Chromeu ili Safariju), uključite kolačiće ako to još niste učinili. Važno: ako dobijete poruku da su kolačići isključeni, morate ih uključiti da biste upotrebljavali račun. U Chromeu:
  1. Na računalu otvorite Chrome.
  2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Postavke.
  3. Pri dnu kliknite Napredno.
  4. U odjeljku “Privatnost i sigurnost” kliknite Postavke sadržaja.
  5. Kliknite Kolačići.
  6. Ovdje možete sljedeće:
  • uključiti kolačiće: pored stavke “Blokirano” uključite prekidač
  • isključiti kolačiće: isključite opciju Dopusti web-lokacijama spremanje i čitanje podataka kolačića.
  Saznajte kako promijeniti više postavki kolačića u Chromeu.
  U drugim preglednicima: Upute potražite na web-lokaciji podrške za svoj preglednik.
  Zašto su kolačići korisni? Kolačići su datoteke koje izrađuju web-lokacije koje posjećujete. Olakšavaju vaš online doživljaj spremajući informacije o pregledavanju.
  Pomoću kolačića web-lokacije mogu:
  • zadržati vašu prijavu
  • zapamtiti vaše preferencije za web-lokacije
  • pružiti lokalno relevantan sadržaj.
  Kolačiće upotrebljavamo za poboljšanje svojih usluga. Da biste saznali više, pročitajte naša pravila o privatnosti.
  Rješavanje problema Ako ne možete upotrebljavati Google račun i primate poruku da su kolačići isključeni:
  1. Slijedite prethodne upute za uključivanje kolačića.
  2. Pokušajte se prijaviti ponovo.
  Ako se poruka pogreške i dalje prikazuje, evo nekih mogućih rješenja. Pokušajte se prijaviti nakon svakog isprobanog rješenja.
  • Otvorite novi prozor preglednika.
  • Izbrišite predmemoriju preglednika i kolačiće. Saznajte kako izbrisati predmemoriju i kolačiće.
  • Pregledajte privatno. Saznajte kako privatno pregledavati u Chromeu.
  • Promijenite postavke privatnosti u pregledniku. Saznajte kako promijeniti postavke privatnosti.

  Za sva dodatna pitanja, molimo kontaktirajte nas preko naših kontakt podataka navedenih na ovom mrežnom odredištu.

  Srdačan pozdrav!

  O NAMA

  Poštovani, dobro došli na naše mrežne stranice!
  Mi smo tvrtka koja se bavi plovilima (gliseri, fishermani, brodice, čamci, manji cruiseri, itd.). To uključuje i: vanbrodske motore, opremu, prikolice, servisiranje, opremanje, montažu/ugradnju, itd. Ostale značajnije djelatnosti su sigurnosno označavanje, ugostiteljstvo i turizam te poslovno savjetovanje. Sigurna smo luka za plovila, naše klijente i posao kojim se bavimo.
  Tvrtka je rezultat poduzetništva započetog 1989. godine. Iako je period poduzetništva od početaka do danas često bio popraćen teškoćama i nepredvidivim situacijama, nikada nije nastupila blokada računa tvrtke niti postoji nepodmireno realno dugovanje prema drugim subjektima. Nismo opterećeni sporovima ni kreditima. Najveći dio poslovanja je u Zagrebu i Makarskoj.
  Zastupnici smo, prodavatelji, ovlašteni distributeri i/ili dileri za više robnih marki svjetskih proizvođača plovila i sustava sigurnosnog označavanja. U našem prodajnom asortimanu su: gliseri/fishermani PRINCE, gliseri FOUR WINNS, gumenjaci BRIG, gliseri RINKER, cruiseri RINKER, gliseri GLASTRON, cruiseri GLASTRON, brodice ITALMAR te obiteljske višenamjenske brodice DRAGOboats.
  Brojne osvojene nagrade u svjetskoj i regionalnoj konkurenciji svjedoče o kvaliteti naših plovila i dosadašnjem poslovanju tvrtke u nautičkoj branši, a neke od osvojenih nagrada su sljedeće:
  * CROATIAN BOAT OF THE YEAR/Hrvatski brod godine (veći broj nagrada)
  * Captain’s Award nagrada,
  * Priznanje za visoku razinu ukupnog nastupa na sajamskoj priredbi (više priznanja Zagrebačkog Velesajma – za nastupe na sajmovima Sport & Nautika i Nautika)
  * Zlatno jedro (Sajam NAUTICA – Rijeka)
  * Europski motorni brod godine/European Powerboat of the Year (više nagrada)
  * Boat Builder Awards,
  * The Marine Industry CSI Awards
  * itd.

  Na našim mrežnim stranicama nisu pohranjeni svi relevantni sadržaji. Stranice se ažuriraju, što možete provjeriti vašim ponovljenim posjetima. Za sve informacije o plovilima ili za vaša pitanja možete koristiti: naše kontakt telefone, obrasce Zatraži ponudu, elektronsku poštu, Facebook, Instagram, faksimile, pisma, posjetiti nas…
  Naša misija
  Naša misija je biti sofisticiran distributer plovila s individualnim pristupom klijentu uz aktivno sudjelovanje u razvijanju ponude boljih plovila po fer cijeni.
  Naša vizija
  Naša vizija je jednostavna i naslanja se na iskonsku ljudsku potrebu – Ploviti se mora. Tome služe plovila u funkciji oruđa za ostvarivanje tog ljudskog cilja.
  Mi vjerujemo kako ljudima malo za sreću treba. Također znamo kako nautička tradicija uvijek od nekud i počinje. Mi ćemo vam isporučiti plovilo kojim ćete ploviti – molimo dopustite da upravo naše plovilo bude uz vas i da vam pruži zadovoljstvo, donese određene plodove, podigne samopouzdanje i napuni vam baterije.
  Zato mi pružamo partnersku ruku svim ljudima dobre volje, imajući pri tome zornu predodžbu kako će Sinje more – Mare Adriaticum od naših plovila biti svugdje gdje se plovi, odnosno na svakom plovidbenom području s ove strane današnjeg Jadrana.
  Sa željom da i Vi osjetite čaroliju nautičkog svijeta, očekujemo Vas s poštovanjem!
  Ekipa (skipa) BRAVO

  NAPOMENA O PODACIMA I INFORMACIJAMA NA OVOM NAŠEM MREŽNOM ODREDIŠTU

  Ovo naše mrežno odredište sadrži veliku količinu podataka i informacija. Prije svega, tu su tekst i fotografije. Mi smo nastojali da ne koristimo materijale na koje neka druga strana polaže autorska prava. Pogreške su moguće. Ukoliko naiđete na takvo nešto, molimo vas da nas upozorite. Isto tako materijale s našeg mrežnog odredišta možete koristiti navodeći izvor, a za komercijalnu upotrebu zatražite dopuštenje i ukoliko je moguće mi ćemo vam ga rado dati.
  Svi podaci navedeni na našem mrežnom odredištu su informativnog karaktera. Podložni su izmjenama i dopunama bez ikakve prethodne najave. Podaci o plovilima i njihove mjere su približni. Postoji više načina izmjere plovila, a najčešće se koriste duljina i širina preko svega te duljina i širina trupa plovila. Fotografije na mrežnom odredištu su ilustrativne i nisu odraz stanja konkretnog plovila. Molimo zatražite od nas službenu ponudu na bilo koji prihvatljiv način (web, e-mail, pismo, telefon, itd.).
  Pogreške na ovom mrežnom odredištu nisu isključene. Molimo vas upozorite nas na njih, ukoliko ih uočite. Unaprijed zahvaljujemo na tome.
  Fotografije mogu prikazivati plovila i situacije koje su kompleksne. Ti prikazi nisu uputa ni pravilo za korištenje plovila na siguran način. Pridržavajte se pomorskih propisa i važećih pravila u domeni sigurnosti. Na moru je sigurnost iznad svega, a najvažniji cilj je zdravo i dobro stići na odredište. Sretan put i mirno vam bilo more!